Startsidan

Ny Cd!

 

 1. Tiggaren från luossa
 2. Österlen visan
 3. Låt os le
 4. Jag undrar om Jesus hade en hund
 5. Sagan om atomen
 6. mitt eget land
 7. jag väntar
 8. du ska få en dag imorgon
 9. höstvisa
 10. du är den ende
 11. drömmens skepp
 12. En valsmelodi
 13. Inte ens en grå liten fågel
 14. Ska nya röster sjunga

 

Alvar Edin   Lorenzo Agnani

©Fredrik Montelius

När jag började mina sångstudier på allvar för 45 år sedan var min högsta önskan att bli en så bra kyrkosångare som möjligt. Så småningom upptäckte jag att lusten att undervisa var större än viljan att sjunga. Därför bestämde jag mig för att skaffa en så bred utbildning som möjligt beträffande rösten och dess bruk i tal och sång. I mer än 35 år har jag arbetat som sång- och talpedagog.

I visor är alltid texten, som jag ser det, mest betydelsefull. Viktigare än både melodi, notvärden och tonhöjd. Röstens klang spelar naturligtvis en roll som alltid i både tal och sång men intonationen, dvs det talade språkets melodi, måste höras om textens budskap ska nå fram till åhöraren, om jag lyckas med det är det upp till varje lyssnare att avgöra.

Det känns som en stor förmån att få försöka tolka texter skrivna av några av våra mest kända diktare. Några är mindre kände eller okända för en bredare publik. Jag delar inte alltid deras syn på tillvaron men känner att de varit ärliga och beskrivit känslor som vi alla av och till delar. "I min han finns allt det jag drömmer - och min hand är så lik din hand".

Att beröra människors innersta känslor, nå till hjärtan, är allt jag vill.

  Jag föddes i Milano 1927 i ett gammalt kvarter. När jag fyllde fem år lärde min mamma mig några toner på pianot. Hon och en av mina musikaliska mostrar bestämde att sända mig till Musikkonservatoriet. Där studerade jag i 10 år för mitt diplom. Min professor hette Lorenzo Lorenzoni.

Efter kriget spelade jag i olika små ensembler. Jag turnerade i Europa och har varit även i Kairo på en båt. Jag hade inte den minsta tanke att komma till Norden och bosätta mig här. Det blev så i alla fall.

1960 kom jag på nytt till Sverige, denna gång i en trio med en violinist och en sångare som också var gitarrist. Vi började först på Hotel Mollberg i Helsingborg och turnerade sedan till olika städer. I Jönköping träffade jag min fru. Där fick jag också chansen att möta Kåge Dominique, en utomordentlig musiker och pianopedagog. Jag blev hans elev vid konservatoriet i Malmö, tog en pedagogisk examen och fick anställning vid Malmö kommunala musikskola. Vi konservatoriet ackompanjerade jag Göte Strandsjös elever.

Under fem och ett halvt år ackompanjerade jag varje morgon sjungande barn i en privat kristen förskola i Lund. Där fick jag i uppdrag att även komponera musik. En av melodierna , som blev till signatur, var "God morgon, Gud här kommer jag".

Numera spelar jag ideellt på Café Europaporten i Malmö och i Pingstkyrkan under gudstjänster för engelsktalande.

 

Se vad tidningar skriver om CD:n