Atle Burman
Atle Burman har idag 2010.01.21 vänligen godkänt att jag får lägga ut ett antal av mina tonsättningar till  hans texter. Det rör sig om inspelningar med sång till eget pianoackompanjemang. Håkan Olsson, Ystad spelar gitarr på några spår och han har också stått för inspelningarna.

Jag ber den som lyssnar notera att alla visorna är tagna ”live”. Det har alltså inte varit möjligt att i efterhand reparera eventuella felaktigheter eller förändra balansen mellan sång- och instrumentljud.

Som vanligt anser jag att texterna har högsta prioritet. Lyssna gärna och berörs av dem. >>>

Intresset för Atle Burmans texter väcktes av en tidningsartikel för c:a 2 år sedan. Där publicerades texten Himmelsfärdskoral. Min äldste bror var då svårt sjuk och jag beslutade mig för att tonsätta texten, spela in den (högst amatörmässigt) och skicka den till honom.

Två veckor senare dog min bror och hans barn hittade skivan i hans CD-spelare. På hans begravning fick jag förmånen att sjunga bl a den sången.

Som sagt var intresset väckt och jag beställde hem alla hans 5 diktsamlingar från förlaget Argument. Blev berörd liksom uppenbarligen så många andra. Hans böcker har sålts i nästan otroliga upplagor om man jämför med annan försäljning av dikter.

Många kompositörer har inspirerats till tonsättningar. Visor, tänkte jag. Texterna borde framföras i visans form där texten alltid är överordnad. Atle Burman själv bekräftade min känsla. Han hade tänkt sig texterna gärna framförda i den formen när han skrev.

På den vägen är det. Jag har tonsatt drygt trettio texter och använder dem där jag blir anlitad som sångare.

Det ska sägas att en del texter lämpar sig som koraler, t ex Jag viskar tyst mitt Fader vår, andra för körsättningar. En rad tonsättare har sett detsamma.
 

Tonsatta texter:
 

 
Kom vila du lilla fågel Ny!
Betlehemsstjärnan 
Buren av ljus 
Bön om kvällen
Credo  
Den jag väntade var okänd
Det var i stunder av förtvivlan
Drömmen om himlastegen                  
Du får en avskedsgåva                        
En dröm om våren                              
En sommarpsalm                                
Ett föunderligt ljus                              
Från honom kommer min frälsning     
Guds vackraste tanke                          
Himmelsfärdskoral                              
I livets skola                                        
Vad älskande hjärtan vet                     
 Inte bara ett kors
Jag drömde jag flög
Jag har tittat mot skyn
Jag viskar nåt barnsligt som ingen får höra
Jag viskar tyst mitt Fader vår
Kanske är jag en blomma
Kom kärlekens Ande
Kristuskoral
Närhetskoral
Nu känns det i själen att tiden är inne
Närhetskoral
När sommarn bjuder på sin grönska
Sensommarkoral
Tröstekoral
Vad var det du gav
Var stilla min själ
Änglakoral