Yrkesverksam som talpedagog

1968-1975  Anställd på heltid vid Haninge Kommuns grundskolor.
1975-1982 

Konsult i Ånge Kommuns grundskolor.
1969-1975 Anlitad av Karolinska Sjukhusets foniatriska klinik som röstterapeut (logoped) efter remiss från klinikens specialist.
1975-  

 

På intyg från överläkaren vid Karolinska Sjukhusets foniatriska klinik om uppvisade goda resultat av behandling av deras remitterade patienter skrevs specialavtal med Västernorrlands Läns Landsting. Avtalet gällde behörighet att behandla patienter med röstsjukdomar efter remiss från specialistläkare.
1969-   Privatpraktiserande talpedagog. Ledare för en mängd kurser i röst- och talvård och talarträning anordnad av olika studieförbund.

Yrkesverksam som sångpedagog

1969-  Privatpraktiserande sångpedagog.
1983-1988 Solosångslärare vid Österportsskolan i Ystad.
1969-   Kursledare och föreläsare om sångröstens funktion. Bl a som specialist i sångkörer.