Utdrag ur Stridsropet nr 11/2001

Visor för kåren i Ystad

Alvar Edin heter kyrkosångaren, tal- och sångpedagogen, som nu efter trettio års tystnad som sångare kommer med en cd till förmån för Frälsningsarmén i Ystad. "Visor mot målet" heter cd:n och Birgitta Andersson i Ystadskåren berättar:

- Kåren i Ystad har för närvarande en mycket omfattande verksamhet, som omfattar både ungdomsarbete, missbrukarvård, klädinsamlingar, öppet hus för alla som vill stanna upp i vardagen, kurser i kristen tro och etik samt naturligtvis sång- och musikverksamhet Allt detta kräver pengar, men det som för tillfället ar mest akut är kårens lokaliteter som är i behov av en omfattande renovering. Därför ar vi glada över att  Alvar Edin beslutat stötta oss genom att
låta överskottet från cd:n gå till kårens verksamhet.
Kyrkosångare
 

Vägen fram till den färdiga skivproduktionen har varit lång, berättar Alvar Edin.

- Jag har inte gjort någon inspelning på över trettio år därför att jag helt enkelt tappade lusten att sjunga. Men så uppträdde jag i mina gamla hemtrakter i Medelpad för ungefär ett år sedan och mötte stor uppskattning för min sång. Man kom fram till mig och sa: "Du måste göra en skiva. Det blev fröet till den inspelning som i dag finns att köpa.

Alvar Edin började, som många musiker har gjort, sin karriär inom frikyrkan och började i samband med militärtjänsten studera sång. Hans främste lärare var Ragnar Hulthén, som skolat kända artister som Alice Babs och Lasse Lönndahl. Han startade en karriär som kyrkosångare men tappade lusten att sjunga för över trettio år sedan. I stället har han arbetat som sång- och talpedagog bland annat i Ystad.

 
Visor mot målet

Det är alltså andliga visor som Alvar Edin valt att presentera på sin cd.

- Visor har troligen följt mänskligheten längre än vi kan överblicka bakåt i tiden och det är  en form av berättande som har många fördelar. Bland annat kan den text som kan läsas rytmiskt eller sjungas på en enkel melodi lättare memoreras. Därför kunde alla slags berättelser i visans form föras vidare från mun till mun långt innan skriv- och läskunnigheten var utbredd, säger Alvar och berättar att i den tradition där han växte upp, bland baptister och pingstvänner,
har dessa visor varit en viktig del av hans liv, alltsedan han som gossopran började sjunga i kyrkorna i södra Norrland för mer än femtio år sedan.

- Fastän jag senare kom att studera klassisk sång och har varit verksam som kyrkosångare och sångpedagog i mer än 30 år är det en glädje att bli ombedd att göra en inspelning. Jag har valt bland de tusentals visor jag stött på och sjungit genom åren och jag hoppas all de skall betyda lika mycket for lyssnarna som de har gjort för mig, säger Alvar Edin.

Nytt och gammalt
"Visor mot målet" innehåller både äldre och nyare material. Från början plockade Alvar ut 28 visor, som hade det gemensamt att de var religiöst inriktade och att det inte var de gamla "vanliga" låtarna som "Pärleporten", "Barnatro" eller "Till en stad jag är på vandring". 

I stället sjöng Alvar Edin in ett knippe nyare andliga visor av bland andra Nils F Nygren,
Per Harling och Anders Frostenson men också talande berättelsesånger som "Den röda stugan" och "Jag länge väntat på bud om våren".

Alvar Edin sjunger med värme ut sitt budskap. Samtliga sånger har ett modernt tilltalande musikackompanjemang och ingen som lyssnar till sångerna kan gå miste om budskapet. I Herrens händer finns tryggheten och vilan och vandringen på livsvägen blir rik och omväxlande med en stark tro i bagaget. Alvar Edin sjunger om allt detta med övertygelse och inlevelse.

Skivan kan beställas hos Birgitta Andersson, telefon 0411/727 11, eller hos Alvar Edin, telefon 0411/55 12 15. Skivan kostar 100 kronor, varav 50 kronor går till Frälsningsarméns hjälpverksamhet.
Läs mer på Ystadkårens hemsida:
www.fralsningsarmen.se/ystad

Av Alf-Gunnar Brodd
Foto: Johan Hultgren