Visor mot målet

 
 1. I Herrens händer
 2. Den röda stugan
 3. Högt på ett berg
 4. I en värld full av kosmiska under
 5. Vem kan läka hjärtesåren
 6. Rikt är att leva
 7. En fattig trubadur
 8. Gör något Herre
 9. Jag går mot nya världar
 10. Johan Petter kommer till paradis
 11. Ett barn i Guds famn
 12. Jerusalem, du är mitt hem
 13. Jag har länge väntat på bud om våren
 14. Du får vila i Guds händer
Visor har troligen följt mänskligheten längre än vi kan överblicka bakåt i tiden. Det är en form av berättande som har många fördelar. Bland annat den att en text som kan läsas rytmiskt eller sjungas på en enkel melodi lättare memoreras. Därmed kunde alla slags berättelse föras vidare från mun till mun - i visans form - långt innan gemene man kunde skriva eller läsa.

I den kristna kyrkan har visan om som sångform använts mycket flitigt, framför allt i de väckelserörelser som världen sett de senaste århundradena. Det har sjungits om allt som tänkas kan beträffande livet (och döden) i förhållande till den kristna tron. Inte minst i "Visor mot målet".

I den traditionen växte jag upp bland baptister och pingstvänner och dessa visor har varit en betydelsefull del av mitt liv allt sedan jag som gossopran började sjunga i kyrkorna i södra Norrland för mer än 50 år sedan.

Fastän jag senare kom att studera klassisk sång och har varit verksam som kyrkosångare och sångpedagog i mer än 30 år, är det en glädje att bli ombedd att göra en inspelning. Jag har valt bland de tusentals visor jag stött på och sjungit genom åren och jag hoppas att de skall betyda lika mycket för lyssnarna som de har gjort för mig.

Därmed överlämnar jag med varm hand skivan till dem som säljer den till förmån för sin verksamhet. Hela behållningen går till dessa verksamheter

Ystad 2001-03-01
Alvar Edin

 

 

 

Föregående sida

Startsida